893718

Middel 10.5x

  • Start

Welkom!

Welkom op de website voor en door volwassenen met een mitochondriale aandoening / mitochondriële ziekte / energiestofwisselingsziekte. mitoboonrechtsaf

Deze website is ontwikkeld door volwassenen met een mitochondriale aandoening en is bedoeld voor volwassenen met een dergelijke ziekte of een verdenking daar op. Ook partners zijn welkom.

Naast eigen ervaringen van de deelnemers biedt de website een bundeling van wereldwijd gevonden informatie.

Behalve algemene praktische informatie vindt u hier een forum waar men elkaar kan ontmoeten voor meer persoonlijk contact.

De website is een initiatief van lotgenoten én wordt gedragen door lotgenoten, ervaringsdeskundigen die zich nadrukkelijk niet beroepen op medische en wetenschappelijke kennis.

Specifiek medische informatie dient u via uw arts, therapeut of de patientenvereniging in te winnen.

Wij wensen u veel wederzijdse herkenning, erkenning, aandacht en steun van medepatiënten bij het inzicht krijgen in en het omgaan met uw ziekte.