885972

Middel 10.5x

 • Start
 • Behandeling / Therapie

Behandeling/Therapie

Een mitochondriale aandoening is (nog) niet te genezen.

Wel zijn er een aantal middelen die kunnen helpen de symptomen te verminderen en middelen om de progressie van de ziekte (mogelijk) te vertragen of te voorkomen, en die bij sommige patiënten wel een beetje lijken te werken. Het is moeilijk om er zeker van te zijn dat de verbetering die gezien wordt ook echt komt door het medicijn (onderhoudsbehandeling).

Behandeling wordt individueel ingezet en kan dus per persoon sterk wisselen. Dit komt omdat patiënten biochemisch sterk kunnen verschillen. Geen twee patiënten zullen hetzelfde reageren op dezelfde middelen, ook al hebben zij hetzelfde ziektebeeld.

Onder andere de volgende mogelijkheden worden regelmatig uitgeprobeerd:

Vitaminen en enzymtherapie

 • co-enzym Q10
 • B-complex vitamines: Thiamin (B1), Riboflavine (B2), Niacine (B3), B6, B12
 • Foliumzuur
 • Biotine
 • Vitamine E
 • Selenium
 • Vitamine A
 • Vitamine C
 • L-Carnitine

Deze middelen worden niet altijd door de zorgverzekeraar vergoed omdat zij vallen onder de "voedingssupplementen", waarvoor in principe geen vergoeding wordt gegeven. Soms kan de arts door het schrijven van een verzoek alnog een vergoeding geregeld krijgen.

 • Dichloro-acetaat

Dit is een stof die soms gebruikt wordt om de hoeveelheid laktaat (melkzuur) die gevormd wordt te verminderen. Vooral in de acute fase, als een heel hoge laktaatconcentratie aanwezig is, kan dichloro-acetaat gebruikt worden.

 • Dieet
 • Behandeling met anti-oxidanten
 • Revalidatie met o.a. fysio- en ergotherapie, gericht op o.a. energiemanagement en het in stand houden van lichamelijke functies.

Hiernaast zijn er goedwerkende behandelingen tegen de gevolgen van een mitochondriale aandoening, zoals o.a. anti-epileptica, medicatie bij hartaandoeningen, pijnmedicatie en middelen bij psychiatrische stoornissen waar patiënten met de gevolgen van een mitochondriale aandoening mee geholpen kunnen worden.

BELANGRIJK!

Behandeling moet altijd op advies en onder begeleiding van een metabool arts geschieden! Patiënten moeten niet op eigen initiatief supplementen of andere medicijnen en behandelingen gaan proberen.

Bepaalde medicijnen zijn contra-geïndiceerd bij een mitochondriale aandoening en kunnen zelfs gevaarlijk zijn! Daarnaast kunnen sommige medicijnen elkaars werking verminderen of juist versterken. Het op eigen initiatief nemen van vitamines en supplementen kan het ziektebeeld vertroebelen en daarmee het stellen van een juiste diagnose vertragen of zelfs onmogelijk maken!

Neem contact op met uw arts bij vragen over bovenstaande medicatie, supplementen en vitamines in combinatie met uw ziekte!!! MitoInfo.nl acht zich middels deze waarschuwing op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het niet naleven van dit advies!