885953

Middel 10.5x

Disclaimer

Disclaimer

De Redactie van mitoinfo.nl verklaart dat de informatie op deze web-site op zorgvuldige wijze en naar beste weten is verzameld en samengesteld. Evenwel kan zij op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. De Redactie van mitoinfo.nl aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie van deze website

 Internationale gedragsregels voor medische en zorgsites

De Redactie van mitoinfo.nl onderschrijft de gedragsregels opgesteld door de Health On the Net Foundation (HON). Zij zal zich maximaal inspannen om de aldaar opgestelde gedragsregels op te volgen. De informatie gegeven op mitoinfo.nl  is ter ondersteuning, niet om de bestaande relatie tussen een patiënt/site bezoeker en zijn of haar bestaande dokter te vervangen. De originele versie van deze gedragsregels tref je aan op:  www.hon.ch/honcode/

Niets van deze website mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, verveelvoudigd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de makers. Neem bij twijfel contact op via het contactformulier.