893691

Middel 10.5x

Medicatie

In dit hoofdstuk van de website zullen we zowel medicatie bespreken waarvan inmiddels bekend is, dat deze schadelijk zou kunnen zijn voor de mitochondrieën en dus minder gewenst bij mensen met een mitochondriële ziekte, als medicatie die voorgeschreven wordt ter preventie van schade ten gevolge van een mitochondriale aandoening.

Een mitochondriale ziekte is nog niet te genezen met medicijnen, wel kunnen klachten en symptomen vaak verminderen onder invloed van medicatie.

Dit zijn onderwerpen die hier aan de orde zullen komen.

Maar...zeker bij dit onderwerp geldt: Voor vragen en informatie over medicatie bij mito ALTIJD contact opnemen met uw behandelend (metabool) arts.

Ook alle andere artsen dan uw metabole arts die u medicijnen voor willen schrijven dienen eerst contact op te nemen met uw metabool arts.

Dit geldt bijvoorbeeld uw anaesthesist bij een operatie.

Risico's van medicatie bij mitochondriële aandoeningen

VSN Nieuwsbrief januari 2011

 

Risico's van medicatie bij mitochondriële aandoeningen

Drs. M.C. de Vries, Prof. dr. J. Smeitink

Wanneer de diagnose mitochondriële aandoening is gesteld, bestaat de kans dat de u als patiënt in aanraking komt met medicatie. Tot op heden is er geen behandeling voor mitochondriële aandoeningen. Dat wil zeggen er bestaan geen therapieën die het primaire probleem, het energietekort, oplossen. 
Wel is het mogelijk klachten te bestrijden met een specifiek op die klacht gerichte behandeling, symptomatische behandeling genoemd. Voorbeeld: een mitochondriële aandoening kan zich uiten in epilepsie, dan is het mogelijk om de epilepsie te behandelen met anti-epileptica of in het geval van cardiomyopathie (hartspieraandoening) kan medicatie gegeven worden om het hart te ondersteunen in zijn functie. Daarnaast kunt u blootgesteld worden aan medicatie doordat u een ingreep of onderzoek onder narcose moet ondergaan.

Het is van groot belang zich te realiseren dat bij patiënten met een mitochondriële aandoening bepaalde medicatie vaker tot nadelige gevolgen en (ernstige) bijwerkingen kan leiden.

Lees verder

Mitococktail

MITOCOCKTAIL

"Mito Cocktail" is de naam die o.a. in de V.S. gebruikt wordt voor een combinatie van vitaminen en supplementen die wordt voorgeschreven aan mensen met een mitochondriale aandoening.

Hoewel er geen genezing bestaat voor mitochondriale ziekten kunnen een aantal mitochondriale ziektebeelden, zoals mitochondriale myopathie, mitochondriale cytopathy, MELAS, PDCD, of Complex I, II, III en IV deficiëntie, positief reageren op specifieke vitamine- en supplementen therapie.

Lees verder

Medicijnen die mogelijk schadelijk zijn voor de mitochondrieën

Bepaalde stoffen / medicijnen / medicijngroepen kunnen minder goed of anders werken bij mensen met een mitochondriale aandoening dan bij mensen met andere ziektes of gezonde mensen.

Sommige medicijnen of stoffen kunnen zelfs schadelijk zijn voor de mitochondriën!

Van een aantal medicijnen is dit bekend of is daarvan een vermoeden.

De metabole artsen zullen hier ongetwijfeld rekening mee houden in hun overweging welk medicijn voor welke patiënt, maar dat zal niet bij iedere arts zo zijn.

Het advies is dan ook, wanneer 1 van de onderstaande medicijnen je voorgeschreven wordt hier contact over op te nemen met je metabole arts.

Verder wordt geadviseerd bij een operatie de anaesthesist contact op te laten nemen met je behandelend metabole arts.

Het is zeker niet zo, dat onderstaande middelen nooit gebruikt mogen worden bij mito, 
de voor- en nadelen moeten  per persoon afgewogen worden.

U vindt op de komende pagina's de meningen en adviezen van

* dr. Janssen, metabool internist Nijmegen

* Mitoaction,

Lees verder

Mitochondriale toxiteit

Mitochondriale Toxiciteit

 

Presentatie van dr. Katherine Sims

Geschreven door: Cristy Balcells

Vertaald door: Rosalie

Uit: www. Mitoaction.org

Introductie

Het herkennen van potentieel schadelijke stoffen is voor iedereen belangrijk, maar zeker voor mensen met een mitochondriale aandoening. Dr. Katherine Sims van het Boston Massachusetts Ziekenhuis legt uit waarom juist bij deze mensen het zo belangrijk is schadelijke stoffen en medicatie te herkennen als onderdeel van het omgaan met de ziekte. Dr. Sims heeft een bijzondere relatie met de mitochondriële ziekte vereniging als lid van het MitoAction's Medical Advies committee.

Lees verder