885943

Middel 10.5x

Mitosymptomen nader uitgediept

In dit deel van de website willen we wat specifieker ingaan op diverse (medische) zaken waar u mogelijk mee te maken krijgt voor,  tijdens of na de diagnostisering  van een mitochondriale aandoening.

Zoals altijd geldt, dat niet alles betrekking hoeft te hebben op u!

Heeft u vragen of zoekt u meer informatie, neem dan contact op met uw behandelend arts of patientenvereniging.