893717

Middel 10.5x

Hart en Mitochondrieën

Hart en mitochondriën

Het hart heeft het hoogste percentage mitochondriën in het lichaam. 
Daardoor heeft het een hoge energievereiste.

* hoogste percentage mitochondriën
* hoge energievereiste

Bij een mitochondriële ziekte kunnen zich in het hart problemen voordoen met de

* hartspier (cardiomyopathie) )
* geleidingssysteem

Bij een onderzoek naar het hart kan het volgende aan de orde komen:

* Echografie 
* ECG
* Holter ECG

Bij een hartechografie (echocardiografie)  wordt er gekeken naar

* de functie van de hartspier
* de klepfunctie
* de drukmeting (indirect)

Bij het ECG (elektrocardiografie) wordt er gekeken naar het hartritme

Bij een 24 – 48 uurs Holter ECG wordt er gedurende 24 of 48 uur een registratie van het hartritme gemaakt.

Cardiomyopathie

Klachten bij cardiomyopathie:

* moeheid
* kortademigheid (bij inspanning) 
* vocht in de longen/benen 

Behandeling cardiomyopathie:

*  hartondersteunende medicatie (goede bloeddrukbehandeling) 
*  plastabletten
*  steunkousen 
*  zout/ vochtbeperking.

Geleidingsproblemen

Klachten bij problemen in het geleidingssysteem:

*  hartkloppingen
*  onregelmatig hartritme
*  kortademigheid en vochtklachten

Behandeling kan bestaan uit

*  medicatie voor hartritme
*  hartondersteunende medicatie.

Bij hart-ritmestoornissen kan een pacemaker of een ICD  (inwendige defibrillator) nodig zijn.

Na de diagnose mitochondriale myopathie of de verdenking daarop moet iedere patiënt in ieder geval een eenmalige cardiale screening met Holter en echocardiografie hebben.

De internist gespecialiseerd in mitochondriële ziekten werkt nauw samen met de cardioloog.

Informatie :    dr. M. Janssen, internist volwassenen NCMD

Afbeeldingen:  NCMD