893722

Middel 10.5x

Cognitieve problemen

Een mitochondriale aandoening leidt niet alleen tot lichamelijke ongemakken, het kan in een aantal gevallen ook de werking van onze hersenfuncties beïnvloeden.  Wanneer de ziekte de hersenen treft, doen zich vaak zgn. cognitieve problemen voor. Cognitieve problemen zijn problemen in verband met denkfuncties, zoals het begrijpen en het gebruik van taal, het verwerven van een overzicht over een situatie, het maken van denkconstructies, het rekenen, de aandacht (het verwerken van informatie), het geheugen, het plannen van activiteiten, het oplossen van problemen, het kunnen bijsturen van een probleemaanpak indien nodig.

In dit onderdeel van de website zal op die cognitieve stoornissen in gegaan worden.