885940

Middel 10.5x

  • Start
  • Waardoor wordt een mitochondriale aandoening veroorzaakt?

Waardoor wordt een mitochondriale aandoening veroorzaakt?

De oorzaak van een mitochondriële ziekte ligt in het erfelijk materiaal van het lichaam, het DNA.

Iedereen heeft DNA in zijn lichaamscellen opgeslagen; het grootste deel in de celkern, een kleiner deel in de mitochondrieën zelf.

DNA is te vergelijken met de bouwtekening van een huis.

Op deze bouwtekening staat onder andere beschreven hoe eiwitten gebouwd moeten worden. Wanneer deze goed zijn gebouwd kunnen alle stappen die nodig zijn goed doorlopen worden

Bij een mitochondriële aandoening is er een verandering in het erfelijk materiaal (de bouwtekening), waardoor de aanmaak van het eiwit dat nodig is om energie vrij te maken wordt verhinderd.