885961

Middel 10.5x

  • Start
  • Waarom word je ziek als de ademhalingsketen niet goed werkt?

Waarom word je ziek als de ademhalingsketen niet goed werkt?

Het is zeker niet zo, dat het alleen het energietekort is waardoor kinderen of volwassenen met een ademhalingsketen deficiëntie ziek worden.

Naast het tekort aan energie speelt vaak ook het teveel aan laktaat (melkzuur) een rol.

Als glucose door een niet goed werkende ademhalingsketen helemaal omgezet kan worden in ATP, wordt het pyruvaat niet meer de mitochondria in getransporteerd, maar wordt het omgezet in laktaat.

Dit laktaat is zuur (melkzuur), waardoor het bloed en de weefsels kunnen verzuren waardoor dan vele functies van de organen verstoord kunnen raken.

Een derde oorzaak heeft te maken met het feit dat bij een niet goed werkende ademhalingsketen de electronen die door de ademhalingsketen stromen als het ware "de weg kwijt kunnen raken" en weg kunnen lekken uit deze ademhalingsketen. De electronen kunnen zich dan direct aan zuurstof binden, waardoor er zuurstofradicalen gevormd kunnen worden.

Deze zuurstofradicalen zijn heel giftig. Zij kunnen zich direct overal aan binden en zo allerlei andere stofwisselingsprocessen in de cel verstoren.

Daarnaast zullen er zeker nog andere redenen zijn waardoor een persoon met een ademhalingsdeficiëntie ziek wordt, maar die (nog) niet bekend zijn.