885966

Middel 10.5x

  • Start
  • Wat zijn mitochondrieën?

Wat zijn mitochondrieën?

Mitochondriën zijn ronde of boonvormige organellen in de lichaamscellen.

De mitochondriën zijn de "energiecentrales" van de cel. In de mitochondriën wordt de energie uit de voeding omgezet in een vorm die de cel (en dus het lichaam) kan gebuiken voor alle functies (bewegen, groeien, denken etc.).

Mitochondriën (zie afbeelding) bevinden zich in vrijwel alle cellen waaruit ons lichaam is opgebouwd.

Een belangrijke functie van mitochondriën is het maken van energie.

Voordat uiteindelijk energie, in de vorm van ATP, gemaakt kan worden vinden heel veel chemische omzettingen plaats. Deze omzettingen gebeuren met behulp van enzymen of enzymcomplexen.

ATP is een produkt van de zogenaamde ademhalingsketen.

Bronnen: NCMD, Beukema