885933

Middel 10.5x

  • Start
  • Ziektebeloop/verloop

Ziektebeloop/verloop

De leeftijd waarop een mitochondriale aandoening zich openbaart, verschilt sterk.

De ziekte uit zich soms al vlak na de geboorte maar kan ook pas op latere leeftijd optreden of op de volwassen leeftijd. Soms kan een kind bij de geboorte al ernstig ziek zijn, het is dan erg slap en het bloed is sterk verzuurd.

Vaak gaan patiënten geleidelijk achteruit, maar de ziekte kan ook stabiel zijn. Soms is er sprake van een geleidelijke verbetering, het verloop is vaak moeilijk of niet voorspelbaar.

In het algemeen is het grootste probleem bij mitochondriale ziekten dat er erg slecht prognoses zijn te geven voor het verdere verloop van de ziekte.

Álle mitochondriale ziekten leveren op de een of andere manier een tekort aan brandstof (= energie) op in de cellen van het lichaam.

De grootverbruikers van het lichaam (hersenen, hart, skeletspieren) ondervinden hier vaak de meeste hinder van, maar allerlei andere organen kunnen ook mee gaan doen.

Als er sprake is van ernstige presentatie, met ontwikkelingsachterstand zowel op lichamelijk als verstandelijk gebied op jonge leeftijd, is er meestal wel sprake van een slechtere prognose, maar kan nog niemand met zekerheid zeggen hoe het ziektebeeld kan verlopen en hoe oud het kind bijvoorbeeld zal worden.

Bij oudere kinderen en volwassen patiënten hangt de prognose af van waar het in de mitochondrieën precies misgaat en welke klachten er al zijn op het moment dat de diagnose gesteld wordt.

Bronnen: Prof. Smeitink